Přeskočit navigaci (na obsah) / Skip navigation
Úvodní stránka Email Mapa stránek

DK power

 
Levé menu / Left menu:

Obsah / Content:

Záruční a technické podmínky pro VRLA akumulátory a baterie

Záruční a technické podmínky

Záruční a technické podmínky pro VRLA akumulátory a baterie YUASA a SSB

Záruční list je průkazem práva spotřebitele ve smyslu § 620, 622, 623 a 625 Občanského zákoníku. Náleží
k prodávanému výrobku odpovídajícího výrobního čísla jako jeho příslušenství. Záruční list je jediným průkazem
práv spotřebitele, proto jej ve vlastním zájmu pečlivě uschovejte. Je nutné předložit jej při každé Vaší reklamaci.
Životnost olověných akumulátorových baterií je typicky 5 let, některých typů pak 10 let (série NPL, SBL, RE) i více
(série EN, UX). To platí pouze v případě používání baterií v záložním (stand-by) režimu dle instrukcí výrobce.

Dodavatel poskytuje odběrateli na akumulátory a baterie firem YUASA a SSB:

- záruční lhůtu v trvání 24 měsíců pro akumulátory a baterie všech typových řad vyjma dále uvedených
- záruční lhůtu v trvání 36 měsíců pro akumulátory a baterie sérií EN a UX

ode dne dodání při splnění aplikačních doporučení výrobce a zejména následujících podmínek:
- akumulátory a baterie budou použity pouze pro záložní účely v tzv. stan-by režimu (nabíjecí napětí 2,25÷2,30 V na článek,
nejlépe s korekcí dle pracovní teploty), akumulátory a baterie nesmí být nedostatečně nabíjeny nebo přebíjeny
- maximální trvalý nabíjecí proud nesmí překročit hodnotu rovnou 0,25 násobku jmenovité kapacity
- maximální přechodný nabíjecí proud nesmí překročit hodnotu rovnou 2 násobku jmenovité kapacity
- akumulátory a baterie nebudou trvale vystaveny teplotě vyšší než 20˚C a nižší než 0˚C
- akumulátory a baterie nesmí být zkratovány nebo vybity do stavu hlubokého vybití (viz. příslušný manuál)
- kapacita déle skladovaných akumulátorů a baterií nesmí poklesnout pod 50% jmenovité kapacity

UPOZORNĚNÍ:

Tyto akumulátory a baterie nejsou určeny pro provoz v cyklickém režimu. Při použití akumulátorů a baterií v cyklickém režimu
(opakované vybíjení a nabíjení) je jejich životnost měřena počtem nabíjecích cyklů a pohybuje se v rozsahu 200 až
1000 cyklů dle hloubky vybíjení. Na provoz v cyklickém režimu se poskytovaná záruka NEVZTAHUJE!

ZPĚTNÝ ODBĚR AKUMULÁTORŮ A BATERIÍ (Dle zákona 185/2001 Sb. §38):

- povinností dodavatele je zajištění zpětného odběru použitých akumulátorů a baterií, a to bez nároku na úplatu.
Dohodou mezi dodavatelem a odběratelem bylo stanoveno následující místo zpětného odběru:

DK group a.s., Na hranici 8, 568 02 JIHLAVA, tel. 567 572 300

- dodavatel ze zavazuje, že zajistí likvidaci použitých akumulátorů a baterií v souladu se zákonem v místě k tomu určeném
- odběratel je povinen zajistit, aby byl konečný spotřebitel informován o místě a způsobu provedení zpětného
odběru použitých akumulátorů a baterií.

 
 

© 2008 DK power, Tvorba www, redakční systém a eshop: CREATION.CZ,